Created with Sketch.

N5LE442

Конфекшън-Маслодаен хибрид

N5LE442 е конфекшън-маслодаен хибрид устойчив на Express® технологията. Този хибрид със средно късна зрялост е с висок потенциал за добив и множество възможности за използване от преработвателите. Това ивичесто семе има добро съотношение между ядка и шлюпка и създава гъвкавост за пазарите на храна за птици и за производителите и преработвателите.

  • Средно-късен, конфекшън-маслодаен тип
  • Изравнен хибрид
  • Ивичести семена подходящиза белене и за храна за птици
  • Добро съотношение ядка към шлюпка

Потенциал за ефективност

Кълняема енергия 7
Толерантност към суша 8
Единство при цъфтеж 8

Устойчивост на болести

Склеротиния 7
Фомопсис 7

Агрономически показатели

Потенциал за Добив от 3.3 т/ха до 4.9 т/ха
Здравословно състояние към края на сезона 7
Устойчивост на полягане 8
Височина на Растението 140 cm – 150 cm
Растения на Хектар 40.000 – 50.000

За повече информация относно N5LE442 се обърнете към местния представител на Nuseed.
 

Свържете се с нас