Created with Sketch.

N4HM411

Маслодаен хибрид

N4HM411 е високоолеинов, високодобивен хибрид, който може да се отглежда при различни условия на почвата. Тези особености осигуряват на производителите гъвкавост при управлението на полето, докато устойчивостта на мана и технологията Clearfield® предлагат защита от плевели и болести.

  • Средно-късен, високоолеинов хибрид
  • Устойчивост на многобройни раси мана
  • Висок потенциал за добив при различни почвени условия
  • При спазване на най-добри производствени практики, високоолеиновото съдържание може да достигне до 90%

Потенциал за ефективност

Кълняема енергия 9
Толерантност към суша 8
Единство при цъфтеж 7

Устойчивост на болести

Синя Китка 5
Мана 6
Склеротиния 5
Фомопсис 6

Агрономически показатели

Потенциал за Добив от 3.2 т/ха до 4.9 т/ха
Здравословно състояние към края на сезона 8
Устойчивост на полягане 8
Височина на Растението 160 cm – 175 cm
Растения на Хектар 55.000 – 65.000

За повече информация относно N4HM411 се обърнете към местния представител на Nuseed.
 

Свържете се с нас